Left Right

Motoryzacja

Nasza praktyka w branży motoryzacyjnej obejmuje obsługę prawną działu sprzedaży oraz działu serwisu, w tym:

  • umowy dealerskie
  • wsparcie w zakresie sporów z gwarancji i rękojmi
  • programy lojalnościowe
  • opracowanie dokumentacji gwarancyjnej oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług
  • postępowania przed organami ochrony konkurencji i konsumentów
  • audyt dokumentacji pod kątem stosowania tzw. klauzul niedozwolonych