Rękojmia i gwarancja

rękojmia i gwarancja

Odpowiedzialność za produkt

Odpowiedzialność za produkt – informacje ogólne

„Odpowiedzialność za produkt” to językowa kalka z angielskiego sformułowania „product liability”. Prawnicy z branży motoryzacyjnej operują tym skrótowym określeniem, gdy odnoszą się do kwestii takich jak rękojmia za wady fizyczne, gwarancja przy sprzedaży, gwarancja przedłużona i odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

Rękojmia za wady samochodu

Rękojmia za wady samochodu wchodzi w grę niezależnie od woli stron umowy sprzedaży pojazdu. Rękojmia z mocy prawa obejmuje zarówno pojazd nowy jak i używany. W przypadku niektórych marek z branży motoryzacyjnej rękojmia bywa jednak wyłączona wobec klientów biznesowych (nie można jej wyłączyć w przypadku, gdy kupującym jest konsument). Zdarza się też, że rękojmia jest ograniczona. Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na dowolne ograniczenia rękojmi w relacjach pomiędzy profesjonalnymi stronami transakcji sprzedaży, np. co do rodzaju uprawnień kupującego. Najczęściej jednak spotyka się w praktyce ograniczenie rękojmi w postaci skrócenia okresu obowiązywania rękojmi poniżej ustawowych dwóch lat, zwłaszcza w przypadku samochodów używanych.

Gwarancja przy sprzedaży – gwarancja jakości

Gwarancja przy sprzedaży, zwana także tradycyjnie gwarancją jakości, jest z kolei dobrowolnym zobowiązaniem wobec nabywcy pojazdu. Gwarantem może być sprzedający samochód, zarówno profesjonalny dealer, jak i komis a teoretycznie nawet osoba prywatna, o ile tylko złoży ona tzw. oświadczenie gwarancyjne. Gwarancji przy sprzedaży może również udzielić importer samochodu lub jego producent. Dokładne dane gwaranta powinien zawierać tzw. dokument gwarancyjny (np. książka gwarancyjna, książka serwisowa, karta gwarancyjna). Zgodnie z przepisami prawa, gwarancja udzielona przez importera lub producenta przy pierwszej sprzedaży pojazdu w Państwie Członkowskim obowiązuje i musi być honorowana w całej Unii Europejskiej. Stąd w powszechnym użyciu funkcjonuje potoczne sformułowanie „gwarancja europejska”, która w praktyce oznacza, że np. polski właściciel samochodu zrealizować może naprawę pojazdu u dowolnego dealera (autoryzowanego serwisu) danej marki w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej np. w czasie podróży. „Gwarancja europejska” działa nawet wtedy, gdy pojazd został sprowadzony do Polski w ramach prywatnego importu.

Gwarancja przedłużona

Okres gwarancji podstawowej zależy od woli gwaranta. Na ogół wynosi on 2 lata od daty sprzedaży pojazdu, w ten sposób pokrywając się z okresem rękojmi. Gwarancja przedłużona z kolei często bywa nie tyle gwarancją przy sprzedaży o wydłużonym okresie, lecz odrębną umową, na mocy której użytkownik samochodu (na ogół za zryczałtowaną opłatą) nabywa prawo do uzyskania naprawy samochodu po upływie gwarancji podstawowej. Niektóre marki z branży motoryzacyjnej pod nazwą gwarancji przedłużonej proponują klientom polisę ubezpieczeniową, która w praktyce zapewnia ochronę przed kosztami napraw pojazdu podobnie jak gwarancja podstawowa lub przedłużona gwarancja. Przedłużona gwarancja na ogół różni się tym od gwarancji podstawowej, że w ramach gwarancji przedłużonej brak możliwości wymiany samochodu na nowy po upływie gwarancji podstawowej albo wyłączone są z niej wyłączone pewne podzespoły pojazdu.

Kontrakt serwisowy

Innym rodzajem umowy dotyczącej obsługi samochodu jest tzw. kontrakt serwisowy lub plan serwisowy. Jego celem jest zapewnienie klientowi obsługi serwisowej nie w zakresie napraw (temu służy rękojmia, gwarancja podstawowa i ewentualnie przedłużona gwarancja) lecz w zakresie wymiany części zużywających się podczas eksploatacji pojazdu. Taka umowa, w zależności od wariantu, może dotyczyć przeglądów okresowych a także innych czynności serwisowych, które konieczne będą do wykonania pomiędzy przeglądami (np. wymiana tarcz i klocków hamulcowych). Kontrakt serwisowy nie musi pokrywać się w czasie z gwarancją, lecz w praktyce bardzo często jego długość jest dopasowania do okresu gwarancji podstawowej lub gwarancji przedłużonej.

Produkt niebezpieczny

Ostatnim aspektem szeroko rozumianej odpowiedzialności za produkt jest obszar regulacji prawnych, które wchodzą w grę, gdy dany model pojazdu może być uznany za produkt niebezpieczny. Organem właściwym w tego typu sprawach jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma możliwość prowadzenia postępowania sprawdzającego na wniosek samego producenta lub wskutek zgłoszenia otrzymanego od użytkownika pojazdu, któremu przytrafił się incydent związany z bezpieczeństwem (np. samoczynny pożar samochodu podczas jazdy lub postoju, niezwiązany z udziałem w wypadku samochodowym). W przypadku stwierdzenia, iż dany model pojazdu zagraża bezpieczeństwu użytkowników, producent lub importer powinien o tym powiadomić Prezesa UOKiK, który publikuje powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych. Przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej może w takim wypadku m.in. wezwać użytkowników samochodów na bezpłatną naprawę pojazdu pochodzącego z określonych dat produkcji. Prezes UOKiK ma natomiast do dyspozycji szereg narzędzi, poczynając od nakazania wycofania określonej partii pojazdów z rynku, przez wpisanie takiego modelu pojazdu do rejestru produktów niebezpiecznych, aż do nałożenia kar na producenta lub importera nie wypełniających ich obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sprzedawanych przez nich produktów.

Odpowiedzialność za produkt – Kancelaria JMS Legal Trójmiasto

Jak kancelaria prawa motoryzacyjnego, JMS Legal doradza zarówno sprzedającym, jak i kupującym samochody i motocykle. Naszym obszarem działania jest Trójmiasto, lecz pracujemy również dla klientów spoza Sopotu, Gdyni i Gdańska.

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej rynku motoryzacyjnego. W ramach doradztwa dla dealera samochodowego możemy zając się weryfikacją zasadności roszczeń klienta wobec salonu sprzedaży lub działu sprzedaży samochodów używanych. Jeżeli planujesz prywatną sprzedaż samochodu używanego i potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu profesjonalnej umowy, podpowiemy, co powinno się w niej znaleźć. Gdy już kupiłaś lub kupiłeś samochód, z którym masz problemy techniczne i zastanawiasz się, jakie przysługują kupującemu prawa wobec sprzedającego, możemy doradzić, jak prawidłowo sformułować reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli samochód wykazuje cechy, które czynią zeń produkt niebezpieczny, dopomożemy w ustaleniu odpowiedniego toku działania minimalizującego ryzyko prawne.

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się:

  • wsparciem dla sprzedawców w zakresie roszczeń z gwarancji i rękojmi oraz z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  • doradztwem przy prawidłowym formułowaniu żądań z zakresu gwarancji i rękojmi
  • prowadzeniem negocjacji pozasądowych
  • zastępstwem procesowym w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji, rękojmi i odszkodowawczych

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami – chętnie Ci pomożemy!

Zadzwoń:
+48 58 710 77 67

info@jmslegal.pl poniedziałek-piątek w godz. 09:00-16:00

Szukasz pomocy prawnej?

Pomożemy Ci! Zadzwoń: +48 58 710 77 67

info@jmslegal.pl ·  poniedziałek – piątek w godz. 09:00-16:00

Prawnicy

radca prawny Konrad Mońko

Konrad Mońko

radca prawny
radca prawny Michał Staszewski

Michał Staszewski

radca prawny
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu