Sprawy sądowe

sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Reprezentacja w sprawach sądowych – Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sprawy sądowe – prawnik procesowy Trójmiasto

Twój dłużnik zalega z płatnościami? A może ktoś niesłusznie domaga się zapłaty od Ciebie? Często jedynym sposobem na rozstrzygnięcie takiego sporu jest założenie sprawy sądowej. Jest tak dlatego, że strony będące w konflikcie z reguły trwają przy swoim stanowisku tak długo, jak to tylko możliwe. Mało kto potrafi bowiem obiektywnie ocenić własne szanse w procesie sądowym. Z doświadczenia wiemy, że wiele osób jest nie tylko przekonanych o własnej racji, ale także o tym, że słuszność ich argumentów jest oczywista. Skoro jednak uważają tak obie strony, wiadomym jest, że któraś z nich musi się mylić. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika procesowego. Prawnik z doświadczeniem procesowym pomoże Ci spojrzeć na Twoją sprawę bez niepotrzebnych emocji. Dzięki prawnikowi procesowemu nie będziesz także obawiać się tego, że zaszkodzi Ci nieznajomość procedury sądowej. Wreszcie – co czasem najbardziej istotne – pomoc prawnika procesowego zwiększy Twój komfort psychiczny. Będzie tak zwłaszcza wtedy, gdy strona przeciwna również korzysta z usług radcy prawnego lub adwokata. Nasza kancelaria JMS Legal od lat świadczy pomoc prawną w sprawach sądowych prowadzonych na terenie Trójmiasta. Gdynia, Sopot i Gdańsk to jednak nie jedyne miasta, w których działamy. Jeśli będzie trzeba, w Twoim interesie jesteśmy gotowi pojechać do każdego miejsca w Polsce. Możemy pomóc Ci zarówno założyć sprawę sądową, jak i bronić się, jeżeli to Tobie doręczono pozew.

Negocjacje przedsądowe

Spór zazwyczaj wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, a terminy rozpoznawania spraw sądowych nie należą do krótkich. Wobec tego zawsze warto zastanowić się, czy problemu nie da się rozwiązać polubownie. W tym także może pomóc Ci prawnik procesowy. Radcowie prawni z naszej kancelarii mają doświadczenie w negocjacjach przedsądowych i wiedzą, jak załatwić sprawę bez wszczynania procesu przed sądem. Niekiedy zdarza się, że już samo wezwanie do zapłaty sporządzone przez radcę prawnego skłania dłużnika do uiszczenia należności. W sprawach prowadzonych przez kancelarię JMS Legal na terenie Trójmiasta takie przypadki miały miejsce niejednokrotnie. Co istotne, nasi prawnicy dobrze wiedzą, że sprawa sądowa nie jest celem samym w sobie. Dla klientów najważniejsze bywa bowiem utrzymanie dobrych relacji biznesowych z kontrahentami. W związku z tym negocjacje przedsądowe prowadzimy tak, aby zwiększać szanse na zawarcie ugody, a nie pogłębiać konflikty.

Mediacja i arbitraż

W ostatnich latach zaobserwować można wzrost zainteresowania tzw. alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR, z ang. Alternative Dispute Resolution). Do najpopularniejszych z nich należą mediacja oraz arbitraż (postępowanie przed sądem polubownym). Metody te cieszą się rosnącym powodzeniem, ponieważ rozwiązywanie sporów z ich pomocą jest znacznie szybsze niż w sądach powszechnych. Często – choć nie zawsze – pozwalają one też na zmniejszenie kosztów i poddanie sprawy pod osąd prawdziwych ekspertów. W kancelarii JMS Legal potrafimy ocenić, kiedy skorzystanie z mediacji lub arbitrażu może być dla Ciebie korzystne. Wiemy też, jak reprezentować Twoje interesy w postępowaniu z udziałem mediatora lub przed sądem polubownym. Obszarem, na którym nasza kancelaria prawna świadczy usługi, jest przede wszystkim Trójmiasto. Na naszą pomoc możesz jednak liczyć niezależnie od miejsca zamieszkania.

Nakaz zapłaty

Co teraz zrobić? Takie pytanie zadaje sobie niemal każdy, komu listonosz przyniósł nakaz zapłaty. Choć w przesyłce z nakazem zapłaty powinno znajdować się pouczenie o możliwości jego zaskarżenia, to nierzadko sformułowane jest ono w sposób niezrozumiały dla osoby nieobeznanej z prawem. Jeżeli masz wątpliwości, czy nakaz zapłaty jest słuszny, możesz zwrócić się o pomoc do prawników z JMS Legal. Wykorzystując nasze doświadczenie w sprawach procesowych wyjaśnimy Ci, jakie masz możliwości i szanse przed sądem. Zdarza się, że nakaz zapłaty dotyczy roszczenia, które jest przedawnione lub którego istnienie nie zostało dostatecznie wykazane przez wierzyciela. Tak bywa np. w sprawach sądowych wytaczanych przez fundusze sekurytyzacyjne, które skupują wierzytelności od banków lub instytucji pożyczkowych. Wówczas warto zaskarżyć nakaz zapłaty. Jak to zrobić? W zależności od sytuacji należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty od nakazu zapłaty. Niekiedy taki środek zaskarżenia należy też opłacić. Jeśli obawiasz się, że działając samodzielnie popełnisz błąd, zgłoś się do naszej kancelarii prawnej. Mieścimy się w Gdyni, ale operujemy także na terenie Gdyni i Gdańska, jak również poza Trójmiastem.

Sprawy gospodarcze

Sprawami gospodarczymi są przede wszystkim sprawy sądowe toczące się między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Postępowanie w tych sprawach – z uwagi na udział podmiotów profesjonalnych – charakteryzuje się zaostrzeniem rygorów procesowych. Do najistotniejszych z nich należą ograniczenia czasowe w powoływaniu twierdzeń i dowodów. Odrębności służą wprawdzie przyspieszeniu rozpoznawania spraw gospodarczych, jednakże zdarza się, że prowadzą do niepożądanych skutków. Przepisy proceduralne mogą bowiem sprawić, że strona, która ma rację w sporze, nie zdoła tego wykazać z uwagi na nieznajomość prawa procesowego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obawiasz się, że taka sytuacja może spotkać właśnie Ciebie, to z chęcią wesprzemy Cię w postępowaniu. Radcowie prawni z naszej kancelarii mają bogate doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych. Zadbamy o to, aby względy formalne nie stanęły Ci na przeszkodzie w wygraniu procesu sądowego z nieuczciwym kontrahentem.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Kancelaria prawna JMS Legal z Trójmiasta reprezentuje swoich klientów również przez sądami administracyjnymi. Sprawują one kontrolę działalności administracji publicznej i orzekają przede wszystkim w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Do sądu administracyjnego trafi również Twoja skarga na akt prawa miejscowego (takim aktem jest np. uchwała rady gminy) oraz skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Jeśli sądzisz, że w Twojej sprawie administracja publiczna postąpiła nieprawidłowo, możesz zgłosić się do nas. Pomożemy Ci ustalić, czy masz podstawy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Jeżeli tak będzie, sporządzimy ją w Twoim imieniu i będziemy reprezentować Cię w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pisma procesowe

W polskim prawie zasadą jest, że sąd rozpoznaje sprawy na rozprawie. Proces sądowy nie ogranicza się jednak wyłącznie do części ustnej – istotną rolę pełnią też pisma procesowe. Obejmują one wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. To właśnie w piśmie procesowym strony mogą najpełniej przedstawić sądowi swoje argumenty. Z tego powodu warto zadbać o to, aby pismo zostało sformułowane w sposób zwięzły i zrozumiały dla sądu. Używanie odpowiedniego języka to jednak nie wszystko. Każde pismo procesowe musi spełniać pewne wymogi formalne. W przypadku, gdy nie zostaną one zachowane, pismo może zostać zwrócone lub odrzucone przez sąd. Niekiedy ustawodawca wymaga też, aby pismo procesowe zostało wniesione na urzędowym formularzu. Formularz taki ma z założenia uprościć stronie samodzielne złożenie pisma. Z doświadczenia wiemy jednak, że rezultat bywa odwrotny. Klienci często mają wątpliwości co do tego, jak prawidłowo wypełnić formularz sądowy. Jeśli potrzebujesz pomocy w sformułowaniu pisma procesowego, możesz zgłosić się do nas. Redagowanie pism procesowych nie stanowi dla nas problemu, gdyż tym zajmujemy się na co dzień. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, to nie musisz od razu zlecać nam prowadzenia całej sprawy. Możemy przygotować dla Ciebie tylko określone pismo procesowe, np. pozew lub apelację. Miej też na uwadze, że choć zasadniczo możesz w procesie działać samodzielnie, to nie każde pismo da się wnieść do sądu bez pomocy prawnika. W niektórych przypadkach obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że np. skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

W ramach tej specjalizacji:

 • reprezentujemy klientów w sprawach sądowych w postępowaniu cywilnym oraz przed sądami administracyjnymi
 • pomagamy odpowiednio przygotować się do procesu
 • uczestniczymy w negocjacjach naszych klientów z kontrahentami
 • pomagamy w windykacji należności
 • doradzamy, jak bronić się przed bezpodstawnym roszczeniem
 • sporządzamy pisma procesowe, takie jak pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, zażalenie czy skarga kasacyjna
 • korzystamy z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż
 • oceniamy, czy warto wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty od nakazu zapłaty
 • objaśniamy klientom przepisy prawa procesowego

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami – chętnie Ci pomożemy!

Zadzwoń:
+48 58 710 77 67

info@jmslegal.pl poniedziałek-piątek w godz. 09:00-16:00

Szukasz pomocy prawnej?

Pomożemy Ci! Zadzwoń: +48 58 710 77 67

info@jmslegal.pl
·  poniedziałek – piątek w godz. 09:00-16:00

Prawnicy

radca prawny Konrad Mońko

Konrad Mońko

radca prawny
radca prawny Michał Staszewski

Michał Staszewski

radca prawny
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu