Left Right

Najmy i dzierżawy powierzchni komercyjnych

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

  • udział w negocjacjach umowy najmu
  • przygotowanie i negocjacje umowy dotyczącej zachęt dla najemcy
  • pracę nad umową pomiędzy deweloperem a brokerem, w zakresie komercjalizacji obiektu
  • opracowanie i negocjacje umowy pomiędzy deweloperem a zarządcą nieruchomości
  • wsparcie przy rozwiązywaniu sporów
  • analizę i negocjacje dokumentacji dotyczącej finansowania inwestycji (w tym doradztwo dotyczące umów w standardzie LMA)