Left Right

Prawo gospodarcze i spory sądowe

W ramach tej specjalizacji:

  • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
  • pomagamy w windykacji należności
  • pomagamy w ustanowieniu zabezpieczeń wykonania umów (weksel, hipoteka, rygory egzekucyjne, itp.)
  • uczestniczymy w negocjacjach naszych klientów z kontrahentami
  • przygotowujemy bądź opiniujemy projekt umowy, porozumienia i ugody
  • zakładamy spółki wedle wytycznych klientów
  • sporządzamy przeglądy prawne przedsiębiorstw (due diligence)