Left Right

Prawo pracy

W ramach praktyki prawa pracy naszym klientom pomagamy poprzez:

  • reprezentowanie ich przed sądem w sprawie przeciwko ich pracodawcy bądź pracownikowi
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów o pracę oraz innych umów dotyczących zatrudnienia (np. umów o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich, porozumień w sprawie rozwiązania stosunku pracy, itp.)
  • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów pracodawcy, takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • doradztwo w sprawach związanych z redukcją i restrukturyzacją zatrudnienia
  • sporządzenie opinii prawnej w innej sprawie z zakresu prawa pracy