Left Right

Weksle

Naszym klientom:

  • pomagamy dochodzić zapłaty z weksli w postępowaniu sądowym (pozew z weksla) lub bronić się przed roszczeniami z weksli
  • udzielamy porad oraz sporządzamy opinie prawne związane z wystawianiem i stosowaniem weksli
  • udzielamy konsultacji w sprawach weksli in blanco
  • sporządzamy projekty weksli i deklaracji (deklaracja wekslowa)
  • sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty na podstawie weksli
  • sporządzamy zarzuty od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, w tym z powodu niezgodnego z umową wypełnienia weksla in blanco
  • doradzamy, jak wypełnić weksel
  • reprezentujemy klientów przed sądami w Trójmieście, jak i w całej Polsce