Left Right

Odpowiedzialność za produkt

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się:

  • wsparciem dla sprzedawców w zakresie roszczeń z gwarancji i rękojmi oraz z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  • doradztwem przy prawidłowym formułowaniu żądań z zakresu gwarancji i rękojmi
  • prowadzeniem negocjacji pozasądowych
  • zastępstwem procesowym w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji, rękojmi i odszkodowawczych