By

Jakub Stolarek
Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki Czas na refleksje po zawarciu umowy o kredyt konsumencki Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki to instytucja prawna, która ma umożliwić kredytobiorcy zastanowienie się nad sensem zawartej umowy. Niewątpliwie zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego wiąże się z pewnymi emocjami, niezależnie od jego wysokości. Dlatego też wprowadzono rozwiązanie dające konsumentowi...
Read More
Umowa o kredyt konsumencki Mimo że umowa o kredyt konsumencki może mieć różne postaci i oblicza, prawo chroni konsumenta, narzucając kredytodawcy szereg warunków, które musi spełnić przygotowany przez niego dokument kształtujący stosunek kredytowy. Umowa o kredyt konsumencki powinna być jednoznaczna i zrozumiała Ogólnymi warunkami, jakie wypełnić musi autor umowy o kredyt konsumencki, jest sformułowanie jej...
Read More
Czym jest kredyt konsumencki? Co to jest kredyt konsumencki? Do jakiej kwoty może być udzielony? Kredyt konsumencki regulowany jest ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Stanowi ona, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w...
Read More
WIBOR w umowie kredytu Czym jest WIBOR? WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik referencyjny stopy procentowej, odzwierciedlający poziom oprocentowania, po którym banki są gotowe składać depozyty w innych bankach. Jest to wskaźnik stosowany głównie w Polsce, oparty na ofertach depozytów zgłaszanych przez wybrane banki na rynku międzybankowym w Warszawie. Co to jest WIBOR w...
Read More
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu