Category

Sprawy sądowe
Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego przez bank Czym jest wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego? Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego to najczęściej spotykany sposób przedterminowego rozwiązania takiej umowy. Wypowiedzenie umowy kredytu odnosi ten skutek, że po upływie terminu wypowiedzenia – wynoszącego z reguły 30 dni – roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu staje się wymagalne. Przypadki, w których umowa...
Read More
Upadłość konsumencka – na czym polega i jakie płyną z niej korzyści dla dłużnika? Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania upadłościowego, które skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej. Celem tego procesu jest umożliwienie dłużnikowi uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli w sposób uporządkowany, a jednocześnie zapewnienie mu szansy na nowy start finansowy....
Read More
Oświadczenie, o jakim mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim można złożyć także w toku procesu sądowego, np. gdy kredytodawca wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę kwot wynikających z umowy o kredyt konsumencki – orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku Skoro poznaliśmy już teorię związaną z umowami o kredyt konsumencki, czym jest kredyt...
Read More
Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty to jedno z najczęściej spotykanych pism w obrocie gospodarczym. Jest do dokument skierowany do dłużnika w celu skłonienia go do dobrowolnego uregulowania należności. Wezwanie do zapłaty najczęściej zawiera nie tylko informację o należności głównej, ale także o wysokości należnych odsetek. Z reguły w wezwaniu do zapłaty wierzyciel wskazuje również...
Read More
Czym jest kara umowna? Czy muszę zapłacić karę umowną? – to pytanie, które prawnicy słyszą stosunkowo często. Wynika to z faktu, że kara umowna to jedno z bardziej popularnych rozwiązań stosowanych przez strony w obrocie cywilnoprawnym. Klauzula zastrzegająca karę umowną jest intuicyjnie zrozumiała dla każdego, jednak wiedza na temat podstaw prawnych do jej zastosowania jest...
Read More
Czym jest pozew? „Otrzymałem pozew – i co teraz?” to pytanie, które z pewnością zadało sobie już wiele osób. Zanim jednak na nie odpowiemy, warto wyjaśnić kwestię podstawową: czym jest pozew? Otóż pozew to pismo procesowe, które rozpoczyna proces cywilny. Przepisy przewidują dla takiego pisma szereg wymogów, jednak jeden z nich zdecydowanie wybija się na...
Read More
Czym są terminy procesowe? Postępowania sądowe toczą się według ustalonych reguł. Przepisy określają rodzaje czynności, jakie można podjąć przed sądem, formę tych czynności, jak również terminy ich dokonania. Te ostatnie to właśnie tzw. terminy procesowe. Część z nich wynika wprost z ustawy, zaś inne zależne są od decyzji sądu. Pierwsze z nich nazywamy terminami ustawowymi,...
Read More
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej W poprzednim poście o odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pisałam o tym, że do zapłaty zaległego wynagrodzenia mogą być zobowiązani członkowie zarządu, o ile egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Dzisiaj napiszę, jak to wygląda nie tylko w spółce jawnej, ale i we wszystkich spółkach osobowych. Tytułem wyjaśnienia:...
Read More
Bezskuteczność egzekucji Bywają takie sytuacje, wcale nie tak rzadko, że pracownik ma wyrok zasądzający wynagrodzenie od pracodawcy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z takim wyrokiem idzie do komornika, ten wszczyna egzekucję, ale następnie umarza ją, ponieważ stwierdza, że nie ma z czego ściągnąć należności. Innymi słowy, stwierdza bezskuteczność egzekucji. Często na tym etapie pracownik odpuszcza....
Read More
Czemu służy wniosek o wyłączenie sędziego? Prawo do sądu jest jednym z najistotniejszych praw gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ona, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W praktyce oznacza to, że zdarzają się sprawy, których konkretny sędzia po prostu nie...
Read More
1 2
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu