Wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to jedno z najczęściej spotykanych pism w obrocie gospodarczym. Jest do dokument skierowany do dłużnika w celu skłonienia go do dobrowolnego uregulowania należności. Wezwanie do zapłaty najczęściej zawiera nie tylko informację o należności głównej, ale także o wysokości należnych odsetek. Z reguły w wezwaniu do zapłaty wierzyciel wskazuje również termin płatności, ostrzegając zarazem dłużnika o konsekwencjach jego niedotrzymania. Wszystko to robi się po to, aby doprowadzić do spełnienia zobowiązania bez konieczności wytaczania powództwa. Dochodzenie należności na drodze sądowej jest bowiem zazwyczaj czasochłonne i generuje dodatkowe koszty.

Firmy windykacyjne

Nie każdy wierzyciel decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od swojego dłużnika. Tym wierzycielom, którzy nie mają na to czasu lub ochoty, z pomocą przychodzą firmy windykacyjne. Są to podmioty, które profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem należności. Niekiedy działają one w imieniu wierzycieli, a niekiedy najpierw skupują wierzytelności, aby następnie dochodzić ich w imieniu własnym. Czy zatem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej wyróżnia się czymś szczególnym? W zasadzie nie. Należy jednak pamiętać, że firmy windykacyjne działają na dużą skalę, prowadząc jednocześnie wiele spraw. Wobec tego zdarza się, że w poszczególnych sprawach pewne kwestie im umykają. Jeśli zatem jesteś dłużnikiem, to zawsze warto dobrze zastanowić się, czy wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej jest zasadne, a jeśli tak – to w jakim zakresie. W tym może zaś pomóc Ci radca prawny.

Czy dług w ogóle istnieje?

Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać po otrzymaniu każdego wezwania do zapłaty, jest następujące: czy dług w ogóle istnieje? Zdarzają się bowiem sytuacje, że dług został spłacony, a wierzyciel nie odnotował tego w swoich księgach. W takim wypadku wezwanie do zapłaty jest oczywiście bezzasadne. Bywa też i tak, że wezwanie do zapłaty dotyczy należności wynikającej z nieważnej umowy. W tym wypadku sprawa nie jest już taka oczywista. Jeśli masz wątpliwości, czy prawo pozwala wierzycielowi domagać się od Ciebie określonej kwoty, to dobrym pomysłem będzie skonsultowanie sprawy z doświadczonym prawnikiem. Będzie on w stanie wyjaśnić Ci, czy w świetle prawa Twoje zobowiązanie rzeczywiście istnieje.

Przedawnienie

Przedawnienie to instytucja prawna, która umożliwia uchylenie się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Innymi słowy, w pewnych przypadkach dłużnik może odmówić spełnienia długu z uwagi na upływ czasu. Mimo tego stosunkowo często zdarza się, że wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej dotyczy długu już przedawnionego. Czy takie działanie firm windykacyjnych można uznać za naganne? Wcale nie. Dług przedawniony nie przestaje bowiem istnieć. Jego status zmienia się jedynie o tyle, że wierzyciel traci możliwość przymusowej realizacji roszczenia. Dłużnik, który może powołać się na przedawnienie długu, nie musi jednak wcale tego robić. Może np. chcieć honorowo wypełnić swoje zobowiązanie. Dłużnik może też nie być wcale świadomy przedawnienia długu. Jeśli spłaci go z uwagi na swoją niewiedzę, a później zorientuje się, że wcale nie musiał tego robić, to dłużnikowi nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot uiszczonej sumy. Spłacając przedawniony dług, dłużnik spełnia bowiem świadczenie należne. Z tej przyczyny wysyłanie przez firmy windykacyjne wezwań do zapłaty przedawnionych długów jest w pełni zrozumiałe. Warto mieć jednak świadomość tej praktyki i przed zapłatą dobrze zastanowić się, czy przypadkiem przedawnienie nie miało już miejsca. Terminy przedawnienia różnią się w zależności od charakteru roszczenia, w związku z czym do dokonania właściwej oceny przydatna może być pomoc prawnika.

Dług stwierdzony wyrokiem

Przedmiotem wezwania do zapłaty od firmy windykacyjnej może być także dług stwierdzony wyrokiem sądu. Takie wezwania sporządzane są wtedy, gdy mimo wyroku nie udało się dotąd wyegzekwować należności. Wezwanie zazwyczaj wysyłane jest po kilku latach od zakończenia bezskutecznej egzekucji. Obejmuje ono zarówno należności stwierdzone wyrokiem, jak i dalsze koszty, związane z nadaniem klauzuli wykonalności oraz postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Niektórym wydaje się, że takie należności prędzej czy później trzeba będzie zapłacić. Nic bardziej mylnego! Przedawnieniu podlegają nawet długi stwierdzone przez sąd. Warto zatem zawsze bliżej przyjrzeć się temu, jaki dług jest przedmiotem wezwania do zapłaty. Z uwagi na upływ czasu może bowiem okazać się, że nawet dług stwierdzony wyrokiem nie musi zostać zaspokojony.

Ugoda

Po analizie może okazać się, że wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej jest niestety uzasadnione. Nie oznacza to jednak, że bezwzględnie trzeba zapłacić całą kwotę od razu. Czasem nie jest to zresztą wcale możliwe z uwagi na brak środków. W takich sytuacjach pomocna jest ugoda. Ugoda to po prostu umowa, w ramach której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa. Dłużnik może zatem uznać swój dług i zobowiązać się do jego spłaty w zamian za to, że wierzyciel rozłoży mu płatność na raty. Takie rozwiązanie zaspokaja interesy obu stron i pozwala uniknąć eskalacji sporu. Z tej przyczyny firmy windykacyjne czasem już w wezwaniu do zapłaty proponują zawarcie ugody. Nie jest to nic złego, niemniej należy pamiętać, że ugoda jest równoznaczna z uznaniem długu, a uchylenie się od skutków prawnych ugody nie jest sprawą łatwą. Przed zawarciem ugody trzeba zatem dobrze zastanowić się, czy jej warunki są wystarczająco korzystne. Przy dokonaniu takiej oceny kluczowe może być doradztwo radcy prawnego.

Related Posts

Leave a Reply

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu