Tag

sankcja kredytu darmowego
Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego przez bank Czym jest wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego? Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego to najczęściej spotykany sposób przedterminowego rozwiązania takiej umowy. Wypowiedzenie umowy kredytu odnosi ten skutek, że po upływie terminu wypowiedzenia – wynoszącego z reguły 30 dni – roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu staje się wymagalne. Przypadki, w których umowa...
Read More
Pytania prejudycjalne, czyli sprawy C-678/22 i C-472/23 W 2023 roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęły dwa pytania prejudycjalne polskich sądów. Pytania zadały: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (sprawa C-678/22) oraz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (sprawa C-472/23). Czym jest pytanie prejudycjalne? Pytanie prejudycjalne do TSUE to pytanie zadane przez sąd krajowy...
Read More
Czym jest WIBOR i WIRON oraz jakie są różnice między nimi? WIBOR i WIRON to dwa kluczowe wskaźniki, które wpływają na życie finansowe zarówno firm, jak i konsumentów w Polsce. Choć mogą wydawać się abstrakcyjnymi pojęciami związanymi z rynkami finansowymi, mają one realny wpływ na nasze codzienne decyzje dotyczące kredytów, pożyczek, oszczędności i inwestycji. Dlatego...
Read More
Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego to dobry sposób na to, aby zmniejszyć swoje zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki. Rozwiązanie to pozwala na uwolnienie się od obowiązku zapłaty odsetek i innych kosztów kredytu. Oczywiście nie jest jednak tak, że z sankcji kredytu darmowego można skorzystać w odniesieniu do każdej umowy....
Read More
Oświadczenie, o jakim mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim można złożyć także w toku procesu sądowego, np. gdy kredytodawca wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę kwot wynikających z umowy o kredyt konsumencki – orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku Skoro poznaliśmy już teorię związaną z umowami o kredyt konsumencki, czym jest kredyt...
Read More
Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki Czas na refleksje po zawarciu umowy o kredyt konsumencki Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki to instytucja prawna, która ma umożliwić kredytobiorcy zastanowienie się nad sensem zawartej umowy. Niewątpliwie zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego wiąże się z pewnymi emocjami, niezależnie od jego wysokości. Dlatego też wprowadzono rozwiązanie dające konsumentowi...
Read More
Umowa o kredyt konsumencki Mimo że umowa o kredyt konsumencki może mieć różne postaci i oblicza, prawo chroni konsumenta, narzucając kredytodawcy szereg warunków, które musi spełnić przygotowany przez niego dokument kształtujący stosunek kredytowy. Umowa o kredyt konsumencki powinna być jednoznaczna i zrozumiała Ogólnymi warunkami, jakie wypełnić musi autor umowy o kredyt konsumencki, jest sformułowanie jej...
Read More
WIBOR w umowie kredytu Czym jest WIBOR? WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik referencyjny stopy procentowej, odzwierciedlający poziom oprocentowania, po którym banki są gotowe składać depozyty w innych bankach. Jest to wskaźnik stosowany głównie w Polsce, oparty na ofertach depozytów zgłaszanych przez wybrane banki na rynku międzybankowym w Warszawie. Co to jest WIBOR w...
Read More
Co to jest sankcja kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego, którą określa się również jako sankcję kredytu gratisowego, jest to instrument ochrony praw konsumenta unormowany w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Na czym polega sankcja kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego polega na tym, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę...
Read More
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu