Kara porządkowa za brak maseczki lub rękawiczek w pracy

brak maseczki kara porządkowa

Co to jest kara porządkowa?

Mam na myśli kary porządkowe przewidziane w Kodeksie pracy. Może to być kara upomnienia lub nagany albo kara pieniężna.

Pracodawca może nałożyć karę porządkową za nieprzestrzeganie:

  • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy
  • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • przepisów przeciwpożarowych
  • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Czy pracodawca może ukarać pracownika za niewykonanie polecenia służbowego? Tak, ponieważ polecenie służbowe narusza „ustaloną organizację i porządek w procesie pracy”. Jednak polecenie musi dotyczyć pracy. Poza tym polecenie nie może być sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.

Pracownik musi również stosować się poleceń i wskazówek pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ostrożności przeciwko COVID-19

Czy pracodawcy mogą wprowadzać środki ostrożności i procedury, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa? Tak. Mogą wymagać dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych, powstrzymania się od kontaktów z innych pracownikami bez zbędnej potrzeby, zachowania odpowiedniego odstępu. Mogą nawet zobowiązać pracowników do informowania o wyjazdach za granicę do miejsc objętych zakażeniami.

W jaki sposób pracodawcy wprowadzają środki ostrożności przeciwko koronawirusowi?

Mogą zmienić regulamin pracy – ale nie muszą. Mogą napisać maila do załogi, opublikować zarządzenie w sieci wewnętrznej firmy, przylepić kartki z informacją na drzwiach.

Nakaz stosowania środków ostrożności – polecenie służbowe

Wszystkie komunikaty pracodawcy wprowadzające nakazy i zakazy postępowania w związku z pandemią, np. obowiązek noszenia maseczek, zachowania odstępu, ograniczenia kontaktów do niezbędnego minimum, są z punktu widzenia prawa pracy poleceniami służbowymi lub wskazówkami pracodawcy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik ma obowiązek się do nich stosować. Jeżeli tego nie zrobi, pracodawca może nałożyć na niego karę porządkową upomnienia lub nagany (z tzw. wpisem do akt). Po wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie pracownik musi również liczyć się wypowiedzeniem umowy o pracę lub zwolnienie dyscyplinarnym.

Related Posts

Leave a Reply

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu