wynagrodzenie brutto nettoWynagrodzenie brutto netto

W języku potocznym powszechnie używamy pojęć wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto.

Przez wynagrodzenie brutto rozumiemy wynagrodzenie w wysokości obejmującej również kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które pracodawca ma obowiązek potrącić i odprowadzić do urzędu skarbowego i ZUS jako płatnik. Natomiast wynagrodzenie netto oznacza tę część wynagrodzenia, która jest stawiana do dyspozycji pracownika po dokonaniu wymaganych odliczeń.

W pozwie wpisujemy wynagrodzenie brutto

Tymczasem Kodeks pracy nie zna podziału brutto/netto i traktuje wynagrodzenie za pracę jako całość należną pracownikowi. Odpowiada to wynagrodzeniu brutto. Pracownik wprawdzie otrzymuje do swojej dyspozycji kwotę pomniejszoną, jednak pomniejszenie to wynika z odliczeń dokonanych przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa podatkowego i przepisów dotyczących ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych. Przepisy te formalnie są odrębne od prawa pracy i dlatego nie mają wpływu na kwotę wynagrodzenia, której pracownik może domagać się przed sądem.

Dlatego jeżeli pozywasz pracodawcę do sądu o zapłatę zaległego wynagrodzenia, musisz podać wynagrodzenie brutto.

Podobnie jeżeli żądasz odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, powinno ono być obliczone z uwzględnieniem Twojego wynagrodzenia brutto.

Sąd, wydając wyrok, zasądza wynagrodzenie brutto, tzn. bez dokonywania odliczeń. Odliczeń powinien dokonać pracodawca, płacąc zasądzoną kwotę, ewentualnie komornik w toku egzekucji.

Wynagrodzenie brutto a opłata sądowa od pozwu

Pracownik, których dochodzi wynagrodzenia lub odszkodowania brutto wyższego niż 50.000 zł, musi uiścić opłatę sądową od pozwu. Opłata ta wynosi 5% dochodzonej kwoty. W takiej sytuacji aż kusi, żeby podać kwotę netto, która będzie niższa niż 50.000 zł. Doskonale to rozumiem. Rozumieją to również sędziowie. Strona pozwana – w tym przypadku pracodawca – może w takim wypadku złożyć wniosek o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu. Sąd powinien wówczas zweryfikować, czy kwota należności jest podana prawidłowo, tzn. czy jest wyrażona brutto. Nie zawsze sądy to robią. Niektóre wręcz zasądzają wynagrodzenie, jasno wskazując, że chodzi o kwotę netto.

Odsetki za opóźnienie

Jeżeli wraz z odszkodowaniem lub zaległym wynagrodzeniem pracownik dochodzi odsetek za opóźnienie, zostaną one naliczone od zasądzonego od odszkodowania lub wynagrodzenia brutto.

Related Posts

Leave a Reply

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu